Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

yield-to-me
Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste. 
— Bóg nie jest automatem do kawy
Reposted fromthesmajl thesmajl viajesienzycia jesienzycia
yield-to-me
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
yield-to-me
Dopóki coś mnie nie zabije, będę nieznośnie konsekwentny, zabójczo precyzyjny, oślo uparty i nie do zdarcia. Złamię każdą zasadę, pokonam każdą przeszkodę, a tam, gdzie się potknę, wstanę dwa razy szybciej. Zrobię to, co mam do zrobienia. 
— Mateusz Grzesiak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
yield-to-me
2025 d331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
4132 465d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
1010 6419
yield-to-me
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viazwariowalam zwariowalam

April 16 2018

yield-to-me
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 13 2018

yield-to-me
0450 26a6
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutside outside
yield-to-me
yield-to-me
Off📵

March 22 2018

yield-to-me
3473 c8b4 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Reposted fromFlau Flau viazwariowalam zwariowalam
3909 b48f
yield-to-me
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam

January 25 2018

yield-to-me
2269 5718
Reposted fromfoina foina vialajla lajla
yield-to-me
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl