Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

yield-to-me
2269 5718
Reposted fromfoina foina vialajla lajla
yield-to-me
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialajla lajla
yield-to-me
yield-to-me
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
yield-to-me
2596 5508 500
Reposted frompiehus piehus vialajla lajla
yield-to-me
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
yield-to-me
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
yield-to-me
1187 40e3
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromlovvie lovvie vialajla lajla
yield-to-me
Zrób dziś to, co Cię najbardziej przeraża.
— sesja
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialajla lajla
yield-to-me

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero vialajla lajla
5801 df48 500
yield-to-me
4637 d8d2 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viawrazliwa wrazliwa
yield-to-me
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrazliwa wrazliwa
yield-to-me
0725 2cbe 500
Reposted fromfelicka felicka viawrazliwa wrazliwa
yield-to-me
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viawrazliwa wrazliwa

November 21 2017

yield-to-me
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapunkahontaz punkahontaz
yield-to-me
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl