Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

5882 b6aa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
yield-to-me
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolc olc
yield-to-me
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolc olc
yield-to-me
0566 4180
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
yield-to-me
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
yield-to-me
Serce to nie cholerne puzzle. Kiedy ktoś zabierze Ci jakieś elementy, zastąp je nowym. Obraz nie będzie gorszy. Ba, może być nawet o wiele lepszy.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
5252 282e
Reposted frombwana bwana viamy-anxieties my-anxieties
yield-to-me
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
yield-to-me
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
yield-to-me
4030 7b99
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty

April 22 2017

yield-to-me
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
7382 5cdb 500
Reposted frommilenamilak milenamilak viamy-anxieties my-anxieties

April 20 2017

yield-to-me
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawrazliwa wrazliwa
yield-to-me
0962 4ed4
Reposted fromSzczurek Szczurek viamy-anxieties my-anxieties
yield-to-me
Reposted fromdreamadream dreamadream viamy-anxieties my-anxieties

April 18 2017

yield-to-me
6099 9e0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
yield-to-me
Potrząsając głową, żeby w ten sposób wyrzucić z niej myśli, zirytował się, że krąży w nim tyle lęków: każdego dnia wystarczało, żeby stał się nieco mniej czujny, a już wyłaniał się strach. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
yield-to-me
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viawrazliwa wrazliwa
yield-to-me
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl