Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

yield-to-me
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 13 2018

yield-to-me
0450 26a6
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutside outside
yield-to-me
yield-to-me
Off📵

March 22 2018

yield-to-me
3473 c8b4 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Reposted fromFlau Flau viazwariowalam zwariowalam
3909 b48f
yield-to-me
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam

January 25 2018

yield-to-me
2269 5718
Reposted fromfoina foina vialajla lajla
yield-to-me
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialajla lajla
yield-to-me
yield-to-me
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
yield-to-me
2596 5508 500
Reposted frompiehus piehus vialajla lajla
yield-to-me
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
yield-to-me
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl