Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

yield-to-me
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
yield-to-me
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
yield-to-me
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viainmyveins inmyveins
yield-to-me
yield-to-me
9992 4d14 500
yield-to-me

July 23 2018

yield-to-me
Tak Cię pochłania bycie sobą, że nie masz nawet pojęcia, jaka jesteś nadzwyczajna
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
yield-to-me
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
yield-to-me
Marcel Duchamp
yield-to-me
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
yield-to-me
yield-to-me
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
1010 6419
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
yield-to-me
Ocean Goddess
yield-to-me
5753 bd37 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl